Fakultet političkih nauka, 13.12.2017

Gostujuće predavanje - prof. Petar Bojanić (Univerzitet u Beogradu / Univerzitet u Rijeci)U petak, 15.12. s početkom u 13.30h (sala 1), gostujuće predavanje na temu "Problem društvenog uključivanja/isključivanja u liberalno-demokratskom kontekstu" održaće prof. Petar Bojanić.

Prof. Bojanić je studirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i na Visokoj školi za društvene nauke u Parizu. 2003. godine doktorirao je na Univerzitetu Pariz 10 sa temom “Rat (poslednji) i institucija filozofije”. Direktor je Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Social Theory (IFDT) Univerziteta u Beogradu, Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP), i kodirektor Centra za napredne studije – Jugoistočna Evropa (CAS) Univerziteta u Rijeci. Prevod njegove knjige Violence et Messianisme. ParisMilano: Librerie Philosophique J. Vrin; Mimesis International (2015) nedavno je objavio Routledge (Violence and Messianism: Jewish Philosophy and the Great Conflicts of the Twentieth Century).

Pozivaju se studenti da prisustvuju predavanju.