Fakultet političkih nauka, 20.03.2018

Mogućnost akademske razmjene - Univerzitet Alba Iulia, Rumunija (novi rok za prijavu)S obzirom na to da nije bilo prijavljenih kandidata za Univerzitet Alba Iulia u Rumuniji, rok za dostavljanje dokumenata je produžen do 15. aprila.

Više detalja dostupno je na:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/17814-konkurs-za-razmjenu-sa-univerzitetom-u-alba-iuli-rumunija