Fakultet političkih nauka, 15.11.2018

Novi konkursi za razmjenu Univerziteta Crne Gore sa Sveučilištem u Zadru i Univerzitetom NOVA u LisabonuUniverzitet Crne Gore objavio je nove konkurse u okviru Erasmus + programa, u zimskom semestru školske 2018/2019 godine, i to sa Sveučilištem u Zadru i  Univerzitetom NOVA u Lisabonu
 
Detaljne podatke o konkursu za razmjenu sa Sveučilištem u Zadru možete pronaći na sljedećem linku:  https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/32518-konkurs-za-univerzitet-u-zadru-oblasti-naci-na-linku-u-konkursu-15-11-2018 
 
Rok za predaju dokumentacije je 15. Novembar.
 
Informacije o konkursu za razmjenu sa Univerzitetom NOVA u Lisabonu možete pronaći na sljedećem linku:   
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/32501-konkurs-za-razmjenu-sa-nova-univerzitetom-u-lisabonu-pravni-pmf-gf-af-flu-fpn-11-novembar-2018 
 
Rok za predaju dokumentacije je 11. Novembar.
 
 
Potrebnu dokumentaciju neophodno je dostaviti u jednom PDF formatu na sljedeće e-mail adrese:  danijelacalasan@gmail.com i  irouom@ac.me