Fakultet političkih nauka, 09.10.2020

Konkurs za upis na specijalističke studije - DRUGI UPISNI ROK 

Prijave na konkurs za upis na specijalističke akademske studije na Fakultetu političkih nauka, za studijsku 2020/21. godinu, drugi upisni rok, podnosiće se 12. oktobra tekuće godine u terminu od 10.00 do 14.00 časova na šalteru Studentske službe.

 

Kandidati su dužni dostaviti:

- Original diplomu/uvjerenje o završenim osnovnim studijama;

- Uvjerenje o položenim ispitima;

- Dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika;

- Kopiju biometrijske lične karte.

 

Pravo prijave imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti, a koji su osnovne studije započeli prije studijske 2017/18. godine, u skladu sa zakonom.  Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/89689-konkurs-za-upis-na-specijalisticke-studije-univerziteta-crne-gore-za-studijsku-2020-21-godinu-ii-upisni-rok

 

 

Broj posjeta : 282