Fakultet političkih nauka

Milena Vujović - magistarski rad na uvid javnosti
 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama,  magistarski rad kandidatkinje Milene Vujović pod naslovom  Izazovi razvoja demokratske političke kulture i demokratske konsolidacije u postreferendumskoj Crnoj Gori, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

 
Broj posjeta : 201