Fakultet političkih nauka

SOFIJA GLOMAZIĆ - odbrana magistarskog radaSofija Glomazić braniće magistarski rad pod naslovom Uticaj federalne jedinice na diplomatiju federacije: primjer crnogorskih diplomata u FMRJ/SFRJ, pred Komisijom u sastavu

-Prof. dr Saša Knežević, predsjednik Komisije

-Prof. dr Boris Vukićević, mentor

-Prof. dr Nenad Perošević, član Komisije

 na Fakultetu političkih nauka 19. jula 2018. godine sa početkom u 11.00 sati.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print