Fakultet političkih nauka, 19.12.2018

Izvještaj sa 215. sjednice Vijeca FPN-aU prilogu možete preuzeti Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima magistarskih studija na 215. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 17. decembra 2018. godine.

 

I sjednica Vijeća – Prijava teme magistarskog rada

 

Student/kinja

Prijavljena tema magistarskog rada

Komisija

Ana Ostojić

Krizno komuniciranje u javnom sektoru na primjeru pokušaja terorizma u Crnoj Gori

Prof. dr  Dubravka Valić- Nedeljković - preds. Komisije

Prof. dr Mato Brautović - mentor

Prof. dr Nataša Ružić - članica Komisije

Azra Karastanović

Neoosmanizam: strateška vizija Turske za XXI vijek?

Prof. dr Saša Knežević - predsjednik Komisije

Prof. dr Boris Vukićević- mentor

Dr Dragana Kujović - članica Komisije

NAPOMENA: Potrebno je da student/kinja pošalje svoju prijavu na mail masterfpn@ac.me

 

III sjednica Vijeća – Zahtjev za ocjenu magistarskog rada

Usvojeni su sljedeći zahtjevi studenta/kinje za ocjenu magistarskog rada:

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Marko Radović

Uticaj psihoaktivnih supstanci na socijalno funkcionisanje zavisnika

Prof. dr Velimir Takočević, preds. Komisije

Prof. dr Čedo Veljić, mentor

Doc. dr Nada Šakotić, član Komisije

NAPOMENA:  U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (član 28, stav 2, Bilten Univerziteta Crne Gore, broj 339, od 09.03.2015. godine) primjerci magistarskih radova se dostavljaju biblioteci fakultetske jedinice i Biblioteci UCG, na uvid javnosti. U skladu sa članom 28, stav 4 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama, primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

 

IV sjednica Vijeća -  Izvještaj Komisije o ocjeni magistarskog rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Ognjena Vzjadinović

Odnosi Francuske i Njemačke u posthladnoratovskom periodu – rivalstvo i(li) saradnja

*Odbrana magistarskog rada zakazana je za 25.12.2018. godine

Prof. dr Nenad Perošević, preds. Komisije

Prof. dr Saša Knežević, mentor

Doc. dr Boris Vukićević, članica Komisije

Ivana Ceković

Razvoj politike zapošljavanja i izazovi na tržištu rada u Evropskoj uniji

*Odbrana magistarskog rada će naknadno biti zakazana

Prof. dr Čedo Veljić, preds. Komisije

Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, mentor

Doc. dr Uglješa Janković, član Komisije

NAPOMENA:  Student/kinja je dužan/na da preda sedam primjeraka (tvrdo koričenih u plavoj boji) magistarskog rada. O datumu odbrane biće blagovremeno informisan/a od strane koordinatorke nastave.

·         Tabela će biti dopunjena terminima odbrana magistarskih radova po usaglašavanju istih sa članovima komisija

 

 Ostala pitanja

 Nakon svake sjednice Vijeća Fakulteta, studenti/kinje će na ovaj način biti obavještavani o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima, kao i o drugim relevantnim pitanjima.

 

Termin za konsultacije sa koordinatorom magistarskih studija Mr Verom Miklovčić-Prenkočević, četvrtkom, 13h-16h, kancelarija 7 (najaviti se putem mail-a na  masterfpn@ac.me, dan ranije)

 

E-mail: masterfpn@ac.me

*Broj telefona: +382 20 481 174

                          +382 20 239 036