Fakultet političkih nauka, 21.01.2019

Uvod u empirijska istraživanja - termin ispitaIspit iz predmeta Uvod u empirijska istraživanja, kod Prof. dr Veselina Pavićevića, za studijske programe Politikologija i Scoijalna politika i socijalni rad, održaće se u sljedećim terminima:

  • I rok - 01.02.2019. godine sa početkom u 12.00h;
  • II rok - 05.02.2019. godine sa početkom u 12.00h.