Fakultet političkih nauka, 07.02.2019

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 217. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 7. februara 2019. godineIzvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 217. sjednici Vijeća

Fakulteta političkih nauka održanoj februara 2019. godine

 

I SJEDNICA VIJEĆA

 Prijava teme magistarskog rada

 

Student/kinja

Prijavljena tema magistarskog rada

Komisija

Lejla Drpljanin

Uspon diplomatije Crne Gore od proglašenja knjaževine do proglašenja kraljevine

Prof. dr  Saša Knežević - preds. Komisije

Dr Radoslav Raspopović - mentor

Prof. dr Boris Vukićević - član Komisije

NAPOMENA: Potrebno je da student/kinja pošalje svoju prijavu na mail masterfpn@ac.me

 

II SJEDNICA VIJEĆA

Izvještaj Komisije o ocjeni teme magistarskog rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Anđela Lalatović

Uzroci nasilja nad Romkinjama: studije slučaja crnogorske romske populacije

Prof. dr Čedo Veljić, preds. Komisije

Prof. dr Sonja Tomović-Šundiuć, mentorica

Doc. dr Boris Vukićević, član Komisije

Miroslav Ćalasan

Zloupotreba islama u terorističke svrhe: Slučaj Islamska država (ISIS)

Prof. dr Boris Vukićević, preds. Komisije

Prof. dr Saša Mijalković, mentor

Doc. dr Ivan Vuković, član Komisije

Azra Karastanović

Neoosmanizam: strateška vizija Turske za XXI vijek?

Prof. dr Saša Knežević, preds. Komisije

Prof. dr Boris Vukićević, mentor

Dr Dragana Kujović. član Komisije

 

IV SJEDNICA VIJEĆA

Izvještaj Komisije o ocjeni magistarskog rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Marko Radović

Uticaj psihoaktivnih supstanci nasocijalno funkcionisanje zavisnika

*Odbrana magistarskog zakazana za 15.02.2019. godine

Prof. dr Velimir Rakočević, preds. Komisije

Prof. dr Čedo Veljić, mentor

Doc. dr Nada Šakotić, članica Komisije