Fakultet političkih nauka, 06.07.2020

Milica Abramović-Radivojkov - magitarski rad na uvid janosti 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama,  magistarski rad kandidatkinje MILICE ABRAMOVIĆ-RADIVOJKOV pod naslovom ODNOS EVROPSKE UNIJE I NATO SAVEZA NA PLANU BEZBJEDNOSTI TOKOM DECENIJE USVAJANJA LISABONSKOG UGOVORA: PARTNERI ILI KONKURENTI?, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 114