Biotehnički fakultet, 16.04.2018

Test iz EntomologijeStudenti koji prvi put slušaju predmet, polagaće test u utorak, 24.04. 2018. u terminima u kojima se održavaju vježbe.

Za studente koji ponovo polažu test termin je ponedjeljak, 23. 04. 2018. sa početkom u 10:30 h.

Kancelarija 205.

Prof. dr Sanja Radonjić