Biotehnički fakultet, 17.09.2019

ObavještenjeObavještavaju se studenti,  kojima je Entomologija jedini  predmet koji nisu položili, da se jave na e-mail predmetnom nastavniku radi organizacije ispita.

Broj posjeta : 862