Biotehnički fakultet, 09.09.2020

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTEMole se studenti koji su prijavili polaganje ispita u septembarskom ispitnom roku da potvrde polaganje. Takođe, treba da prijave šta polažu (jedan ili oba kolokvijuma, samo završni, završni i jedan kolokvijum ili sve). Prijavu mogu uraditi preko studenta povjerenika ili na email nastavnika.

Broj posjeta : 156