Fakultet političkih nauka

TERMINI ZA KOLOKVIJUM: 07.12.2020.
KOLOKVIJUM IZ EVROPSKOG RADNOG PRAVA ODRŽAĆE SE U PONEĐELJAK 07.12.2020. GODINE U SLJEDEĆIM TERMINIMA:

  • u 17h: studenti sa brojem indeksa 26/20 do 35/20
  • u 17.45h: studenti sa brojem indeksa 48/20 do 54/20

PRILIKOM POLAGANjA KOLOKVIJUMA STUDENTI SU DUŽNI SA SOBOM PONIJETI INDEKS.

Broj posjeta : 77