Biotehnički fakultet

Obrasci za prijavu jednogodišnjih i dvogodišnjih master studija
Obavještavaju se studenti jednogodišnjih i dvogodišnjih master studija da prijavu teme master rada trebaju raditi na novim obrascima koje je usvojio Odbor za monitoring master studija Donijeta su nova Pravila, kojima se regulišu jednogodišnje i dvogodišnje master studije, pa je Odbor, u skladu sa tim, sačinio dva formulara, koja se mogu naći na sajtu Univerziteta, stranici Centra za unapređenje kvaliteta, na sljedećem linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1015/objava/29849  Frmulari se mogu naći i na web stanici fakulteta u dokumentima.

Dokumenti

Broj posjeta : 87

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.