Biotehnički fakultet, 11.12.2020

Rezultati prvog kolokvijumaRezultati prvog kolokvijuma (max 15 poena):

Čogurić Marija........7.5 poena

Rončević Jela.........11.2 poena

Broj posjeta : 64