Biotehnički fakultet, 24.05.2020

Rezultati II kolokvijumaREZULTATI II KOLOKVIJUMA

(održan 23.05.20. – MOODLE)

 

Blagota Begović            17.4

Milica Perović (3/19)     16.2

Milica Perović (1/19)     18.2

Miloš Radunović            11.2

Snežana Simonović       15.7

Zorka Đapić                  13.4

 

Predmetni nastavnik,

Dr Tatjana Perović

Broj posjeta : 38