Fakultet političkih nauka

Gradivo na prvom testu
Prvim testom biće obuhvaćeno sljedeće gradivo:

Mihailo Bjelica, Zoran Jevtović, Istorija novinarstva (str. 15-23)

Đovani Gocini, Istorija novinarstva (str. 23-69, 73-134)

Gordana Vilović, Povijest vijesti (str. 50-57)

Prezentacije sa sajta.

Broj posjeta : 121