Biotehnički fakultet

Popravni zavrsni ispit
Popravni zavrsni ispit ce se za sve studente odrzati kao sto je naznaceno u rasporedu,

03. 02. u 14h, sala A4.

Broj posjeta : 138