Biotehnički fakultet, 26.04.2020

Dopunski termin za polaganje I kolokvijumaNa zahtjev studenata omogućeno je polaganje prvog kolokvijuma u četvrtak, 30.04. sa početkom u 9:30 h preko ZOOM aplikacije (pristup preko uobičajenog ID meeting-a). Takođe, istog dana, i preko Moodle platforme sa početkom u 15 h .

Da biste koristili Moodle, morate otvoriti svoj korisnički nalog preko linka http://e-learning.ac.me/moodle/login/index.php

Da biste pristupili kursu, unesite lozinku agrohemijaps2020

U okviru stranice Biotehnički fakultet imate kurs Agrohemija Primijenjene studije, gdje je u okviru Tema 1 jasno istaknut Prvi kolokvijum.

Kolokvijum će biti dostupan za izradu od 15 do 17 h, imate mogućnost dva pokušaja (poslednji se računa). Vremenski razmak između pokušaja je 10 minuta.

Kolokvijum sadrži 5 pitanja (po 1.5 poena) iz grupe obaveznih, i 10 blic pitanja (po 0.25 poena).

Broj posjeta : 122