Fakultet političkih nauka

Raspored polaganja ispita
Ispit će se održati 15. 01. 2021. godine, prema sljedećem rasporedu:

10:00h-11:00h -  Medijske studije, sala III

11:00h-12:00h - Politikologija - Međunarodni odnosi, sala III,  do broja indeksa 26/2019.

12:00h-13:00h - Politikologija Međunarodni odnosi, sala III, posle broja indeksa 26/2019.

Broj posjeta : 87