Fakultet političkih nauka, 18.12.2019

Termin završnog ispitaZavršni ispit iz Političkog sistema Crne Gore će se održati:

redovni ispit: 18. I 2020. sa početkom u 12h

Popravni ispit: 31. I 2020. sa početkom u 12h

Broj posjeta : 204