Muzička akademija

Treći međunarodni festival solfeđa – Solfest 2020
Treći međunarodni festival solfeđa – Solfest 2020

U organizaciji Muzičke akademije na Cetinju će 26. i 27. marta 2020. godine biti održan Treći međunarodni festival solfeđa – Solfest 2020.

Cilj manifestacije je veća afirmacija solfeđa kao bazičnog predmeta na svim novoima muzičkog školovanja i razvijanje ljubavi prema ovom predmetu, dodatni podsticaj učenicima koji pokazuju dobre rezultate iz predmeta solfeđo, kao i afirmacija nastavika solfeđa.

Nastupe učesnika/ca će pratiti i vrednovati žiri u sastavu: dr Ivana Drobni, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, dr Katarina Zadnik, Muzička akademija, Ljubljana, i dr Vedrana Marković, Muzička akademija, Cetinje.

Pored nastupa učesnika/ca, u okviru ovogodišnjeg festivala planirane su dvije radionice za učesnike/ce, predavanje za nastavnike i studente, koncert profesora Muzičke akademije,  koncerti studenata i učesnika festivala, kao i okrugli sto, sa aktuelnim temama vezanim za muzičko obrazovanje u Crnoj Gori i osvrtom na Solfest 2020.

Etide sa klavirskom pratnjom biće dostupne na sajtu Muzičke akademije tri sedmice prije festivala, a takođe i poslate e-meilom školama.

Na sajtu možete preuzeti obrazac prijave za učešće, propozicije i primjere zadataka sa Solfesta 2019

 

Ubrzo nakon isteka roka za prijavu učešća, biće napravljen raspored nastupa učesnika i program festivala. Sve informacije biće dostupne na sajtu Muzičke akademije, a takođe i poslate e-meilom školama.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 069 019 881, docent dr Vedrana Marković.

Solfest 2020. se održava uz podršku Ministarstva kulture.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 663