Fakultet političkih nauka, 24.11.2020

Vježbe 25. XIVježbe će se održati elektronskim putem. Studneti su u obavezi, kao za prethodne vježbe, da svoje prikaze pročitanih materijala pošalju saradniku u nastavi na mejl. Zbog preopterećenosti domena, studenti materijale mogu slati i na mejl dgperun@gmail.com

Broj posjeta : 29