Biotehnički fakultet

Rezultati I kolokvijuma
REZULTATI KOLOKVIJUMA I

(održan 29.04.2020. – MOODLE)

 

Milena Jokić                           18

Andrej Mandrapa                    11

Marijana Samardžić               19 poena

 

Predmetni nastavnik,

Dr Tatjana Perović

Broj posjeta : 135