Biotehnički fakultet

Prvi kolokvijum
Prvi kolokvijum iz predmeta Ovčarstvo i kozarstvo održaće se 10.11.2020. godine, sa početkom u 12h u sali A5. 

Obavezno je pridržavanje svih epidemioloških mjera. 

Predmetni nastavnik

Broj posjeta : 81