Biotehnički fakultet, 07.11.2018

Termin održavanja vježbiRasporedom predviđene vježbe na predmetu 'Kontinentalno voćarstvo' neće biti održane 08.11.2018. 

Propuštena nastava će se nadoknaditi 17.11.2018.  u dva termina 10h i 11h. 

 

Saradnik u nastavi, 

mr Milena Stojanović