Biotehnički fakultet, 24.04.2018

Termin odrzavanja II kolokvijumaDrugi kolokvijum iz predmeta Ovcarstvo i kozarstvo odrzace se 14. maja u 12h u 311

a popravni II kolokvijuma odrzace se 23. maja u 10h u 311

 

Predmetni nastavnik