Biotehnički fakultet, 09.05.2019

Drugi kolokvijumDrugi kolokvijum iz Ovčarstva i kozarstva održaće se u utorak 14.05.2019. u 11.15h, sala A5.

Broj posjeta : 90