Fakultet političkih nauka, 25.02.2021

Međunarodno pregovaranje - termini provjere znanjaTermini provjere znanja:
 
Redovni kolokvijum: 19. IV
Popravni kolokvijum: 03. V
 
 Za redovni i popravni kolokvijum  potrebno je spremiti: Kovačević, Živorad, Međunarodno pregovaranje, Filip VIšnjić, Beograd, 2004. godine, str: 25-257
 
Broj posjeta : 86