Master rad/ Nikola Simović/ Metalurško-tehnološki fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U PODGORICI

 

 

 

O B A V J E Š T A V A

 

 

Nikola Simović, dipl. hemičar, braniće magistarski rad pod nazivom: Strukturna i elektrohemijska karakterizacija aktivnog ugljenika dobijenog karbonizacijom otpadne biomase“,

 dana 31.05.2023. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Laboratoriji za termičku obradu, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. dr Ivana Bošković, predsjednica, redovna profesorica, MTF, Podgorica
  1. dr Veselinka Grudić, MTF, Podgorica, mentorka, redovna profesorica, MTF, Podgorica
  1. dr Biljana Damjanović-Vratnica, član, redovna profesorica, MTF, Podgorica

 

Podgorica, 19.05.2023. godine

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.