Master rad na uvid javnosti / Marija Lučić / Metalurško-tehnološki fakultet
 

O b a v j e š t e nj e

 

Master rad pod radnim nazivom:

 „Analiza efikasnosti povećanja reciklabilnih materijala iz komunalnog otpada u regionalnom reciklažnom centru u okviru deponije „Livade“ Podgorica“,   studenta  Marije Lučić, Spec. App zaštita životne sredine, dat je na uvid javnosti u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na master rad treba dostaviti Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici, u roku od 7 dana, počev od 30.04.2024. godine.

 

Podgorica, 29.04.2024. godine                        Metalurško-tehnološki fakultet

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.