Fakultet političkih nauka, 13.12.2019

Rezultati popravnog kolokvijumaRezultati popravnog kolokvijuma su u prilogu. Uvid u testove je u ponedeljak od 9-10h. 

Studenti sa brojevima indeksa 19/27; 19/14; 73/13; dužni su da dođu na uvid obzirom da zbog nečitkosti nismo bili u mogućnosti da ocijenimo test. Koleginica 21/17 ne postoji u bazama podataka, te je dužna regulisati status sa studentskom službom.

Dokumenti

Broj posjeta : 133