Biotehnički fakultet

Rezultati drugog kolokvijuma (popravni)
Rezultati drugog kolokvijuma (popravni) održanog 28. maja 2021. godine su:

Prezime i ime           Poeni (max 28 poena)

Rastoder Lejla             8,8 poena

Kriještorac Omer         6,4 poena

Pejović Anastasija      15,4 poena

Broj posjeta : 56