Biotehnički fakultet, 20.12.2017

Drugi kolokvijumDrugi kolokvijume iz Govedarstva biće održan u petak 29.12.2017. u 8h, sala 311.