Biotehnički fakultet, 08.03.2018

termini provera znanja i grupeBiohemija biljaka

GRUPA   1  -- Od  broja  indeksa  1/17 do 33/17   +  3/16 do 60/16

GRUPA 2 ---  Od  broja  indeksa  34/17  do 64/17   +  43/12  DO  7/15

PONETI  INDEKS

Termini

TEST 1 -12.03.2018  PRVA GRUPA  -  11h  - 11h 40 min

                                     Druga grupa  - 11h 50 min -  12h 30 min

Kolokvijum 1  - 19.03.2018    PRVA GRUPA  -  11h  do 12h

                                                    Druga grupa -  12h15 min do 13h 15 min

Kolokvijum  1 popravni  - 26.03.2018 

PRVA GRUPA  -  11h  do 12 h

 Druga grupa -  12h 15 min do 13h 15 min

Sa predmeta,

 

U PRILOGU pitanja za pripremu kolokvijuma 1

Dokumenti