Biotehnički fakultet, 14.01.2020

Satnica polaganja ispita u 1. roku9h- polaganje prepoznavanja preparata i odgovaranje herbarijuma.

11h- pismeni dio testa

12h- teorijski ispit, pismeni koncept-usmena forma.

Broj posjeta : 167