Pomorski fakultet Kotor  Raspored časova

Pomorski fakultet Kotor

Akademski integritet  Pomorski fakultet Kotor

Akademski integritet

Korišćenje akademskog e-mail servisa i platforme za učenje na daljinu omogućeno i za novoupisane studente  Pomorski fakultet Kotor

Korišćenje akademskog e-mail servisa i platforme za učenje na daljinu omogućeno i za novoupisane studente

Korisna dokumenta za studente  Pomorski fakultet Kotor

Korisna dokumenta za studente

Akademski kalendar za studijsku 2021/22. godinu  Pomorski fakultet Kotor

Akademski kalendar za studijsku 2021/22. godinu

Akademski kalendar za studijsku 2022/23. godinu  Pomorski fakultet Kotor

Akademski kalendar za studijsku 2022/23. godinu

Centar za obuku pomoraca  Pomorski fakultet Kotor

Centar za obuku pomoraca

POMORSKI FAKULTET KOTOR

POMORSKI FAKULTET KOTOR

Termini - septembarski rok

Rezultati - Poznavanje broda - II završni

Rezultati - Poznavanje broda - II Završni

Rezultati - Konstrukcija i stabilitet broda - II Završni

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

Rezultati - Poznavanje broda - I završni

Rezultati - Poznavanje broda - I Završni