Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

Vijeća Pomorskog fakulteta Kotor