Raspored časova za zimski semestar 2022/23. godine  Pomorski fakultet Kotor

Raspored časova za zimski semestar 2022/23. godine

Korišćenje akademskog e-mail servisa i platforme za učenje na daljinu omogućeno i za novoupisane studente  Pomorski fakultet Kotor

Korišćenje akademskog e-mail servisa i platforme za učenje na daljinu omogućeno i za novoupisane studente

Akademski integritet  Pomorski fakultet Kotor

Akademski integritet

Korisna dokumenta za studente  Pomorski fakultet Kotor

Korisna dokumenta za studente

Akademski kalendar za studijsku 2022/23. godinu  Pomorski fakultet Kotor

Akademski kalendar za studijsku 2022/23. godinu

Centar za obuku pomoraca  Pomorski fakultet Kotor

Centar za obuku pomoraca

POMORSKI FAKULTET KOTOR

POMORSKI FAKULTET KOTOR

Raspored grupa za polaganje drugog kolokvijuma

Obavještenje - K1pop u 13.15h 24/11/2022

Obavještenje - K1pop u 9.15h 24/11/2022

Obavještenje za nastavu 22.11.2022.

Rezultati K1

Obavještenje - K1 u 13.15h 10/11/2022

Obavještenje - K1 u 9.15h 10/11/2022