PORTS 4.0

Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor učestvuje u projektu pod nazivom „Partnerstvo za promociju pomorske prekogranične strategije – PORTS 4.0“ (“Partnership for the prOmotion of a maRiTime cross-border Strategy – PORTS 4.0”). Ovaj projekat se finansira od strane EU-IPA fondova kroz program Interreg CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020.   PORTS 4.0 projekat započeo je sa realizacijom 01.04.2020. godine i trajaće do 31.12.2021. godine. Konzorcijum čine 3 institucije iz zemalja učesnica projekta (Italija, Albanija i Crna Gora). Ukupan budžet projekta je: 94,000.00 €. Budžet Univerziteta Crne Gore iznosi 24,000.00 €....