OSNOVE MARKETINGA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURIŠIĆ2x1
50B+6P
MIRJANA KULJAK2x1
50B+6P