Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Uvodni čas

17.02.2021


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Ispit u septembarskom roku

07.09.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Pravila polaganja popravnog zavrsnog ispita

05.07.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Pravila polaganja završnog ispita

01.07.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Popravni kolokvijum

01.07.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Ispitna pitanja za završni ispit

19.06.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Pregled poena prije popravnog kolokvijuma

28.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Popravni kolokvijum za studente koji su izabrali opciju A polaganja ispita

26.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Rezultati kolokvijuma

19.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Prezentacije

17.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Kolokvijum

17.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Gostujuća online predavanja

13.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

IMK, storytelling i online komunikacije, prezentacija

13.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Poziv za sedmo Zoom predavanje

12.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Poziv za sesto online predavanje

05.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Komunikaciona strategija

05.05.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Cijena PPT

29.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Seminarski rad

28.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Poziv za peto Zoom predavanje, 28.04.

28.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Kanali marketinga - prezentacija

28.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Nova pravila ocjenjivanja

28.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Peti zadatak za aktivnost

24.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Pregled osvojenih poena zaključno sa 24.04.

24.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Poziv za Zoom predavanje, 21.04.

21.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Marketing miks - Cijena, prezentacija

21.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Aktivnost 4

16.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Pregled osvojenih poena zaključno sa 15.04.

15.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Prezentacija sa danasnjeg online predavanja - Usluge

14.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Poziv za Zoom predavanje, 14.04.

13.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Treći zadatak za aktivnost

12.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Drugi domaći zadatak

12.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Proizvod - prezentacija

07.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Poeni zaključno sa 07.04. u 17h

07.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Poziv za Zoom predavanje, 07.04.

06.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Proizvod i Novi proizvod

01.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Druga aktivnost

01.04.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Poziv za Zoom predavanje, 31.03.

31.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Krizna komunikacija - prezentacija

31.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Segmentacija i targetiranje

25.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Prvi zadatak za aktivnost

25.03.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Pravila polaganja ispita

13.02.2020


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Rasored ispita

17.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Rezultati - Septembar

06.09.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Završni ispit - REZULTATI

27.06.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Rezultati - završni

21.06.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Nova objava - 19.06.2019 11:21

19.06.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Rasored održavanja završnog ispita

10.06.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Raspored održavanja završnog ispita

03.06.2019


Ekonomski fakultet-MENADŽMENT - Bijelo Polje-OSNOVE MARKETINGA

Rezultati popravnog kolokvijuma

17.05.2019


1 | 2