Modeli optimizacije u transportu


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita, očekuje se da će studenti moći da: - definišu modele optimizacije koji se koriste za donošenje odluka - rješavaju jednostavnije probleme transporta robe - odaberu i primjenjuju odgovarajuće modele lokacije - analiziraju i interpretiraju rezultate dobijene primjenom modela „kineskog poštara”

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rakočević Svetlana2x1
9B+3S