Strategijski menadžment


Semestar: 8
ECTS: 5
Status: O
Fond: 4+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Predrag4x1
5B+13S+7P


Đurišić Vladimir EF
1x1
5B+13S+7P