HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM VI


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA PERUNOVIĆ-RAŽNATOVIĆ1x1
5B+3S+1P
ALEKSANDAR PERUNOVIĆ1x1
5B+3S+1P