Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDA BELEVIĆ1x1
1B
SEDA VUKAŠINOVIĆ1x2
2B+1S+1P