METODIKA OPŠTEG MUZIČKOG OBR.SA PEDAG. PRAKSOM II


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MARTINOVIĆ-BOGOJEVIĆ2x1
8B