RAZVOJ MUZIČKIH INSTRUM. I ISTORIJAT IZVOĐAŠTVA I


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MARTINOVIĆ-BOGOJEVIĆ2x1
9B
TATJANA KRKELJIĆ2x1
9B

Literatura za duvače

Literatura za gudače