ANALIZA MUZIČKOG DJELA II


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA PEROVIĆ1x1
18B+1P
1x3
18B+1P

Nova objava - 10.04.2020 17:25

Nova objava - 02.04.2020 18:05

Nova objava - 27.03.2020 14:03

Nova objava - 18.03.2020 17:01