ANALIZA MUZIČKOG DJELA II


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA PEROVIĆ1x1
18B+1P
1x3
18B+1P