ANALIZA MUZIČKOG DJELA I


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA PEROVIĆ1x1
14B
4x3
14B

Nova objava - 27.03.2020 14:00