ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKESTARSKE LITERATURE I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠAN OBRENOVIĆ3x1
6B
MIRAN BEGIĆ2x1
6B